Git

Git Ako ukladať nesledované súbory do Gitu?
Ako ukladať nesledované súbory do Gitu?
Git stash je užitočná vlastnosť git, keď užívateľ git potrebuje prepnúť z jedného pracovného adresára na iný pracovný adresár kvôli vyriešeniu akéhoko...
Git Nastavte pobočku proti prúdu v Gite
Nastavte pobočku proti prúdu v Gite
Keď je do ľubovoľného úložiska git pridaná nová funkcia alebo používateľ chce klonovať úložisko git cez vetvu, použije sa vetva proti prúdu. Užívateľ ...
Git Ako skontrolovať vzdialenú pobočku v Gite
Ako skontrolovať vzdialenú pobočku v Gite
Pobočka je nevyhnutnou súčasťou každého úložiska git. Viaceré pobočky pomáhajú správne spravovať kód. Akákoľvek nová funkcia môže byť testovaná bez ov...
Git Ako klonovať úložisko git
Ako klonovať úložisko git
Úložisko git je možné vytvoriť lokálne a zverejniť ho neskôr v účte GitHub. Úložisko je možné vytvoriť vzdialene a kópiu vzdialeného úložiska je možné...
Git Ako nakonfigurovať Git užívateľské meno a e-mailovú adresu
Ako nakonfigurovať Git užívateľské meno a e-mailovú adresu
Git je populárny systém riadenia verzií a mnoho vývojárov ho používa na vývoj softvéru v modernej dobe. Pomáha sledovať zmeny, vrátiť sa k predchádzaj...
Git Ako nainštalovať a používať Git na Linuxe pre začiatočníkov
Ako nainštalovať a používať Git na Linuxe pre začiatočníkov
Ako vývojárom nám nie je cudzie spravovanie a ukladanie rôznych kópií kódu pred pripojením k hlavnému kódu. Poďme diskutovať o lepšom a efektívnejšom ...
Git Ako nainštalovať Git na Linux Mint 20
Ako nainštalovať Git na Linux Mint 20
Git, vyvinutý Linusom Torvaldsom, je najpopulárnejším distribuovaným systémom pre správu verzií. Git je veľmi efektívna platforma pre open-source proj...
Git Ako nainštalovať GitScrum v Debiane 10
Ako nainštalovať GitScrum v Debiane 10
GitScrum je bezplatný nástroj na správu úloh s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môžete použiť na ľahkú správu projektov. GitScrum využíva slávnu platf...
Git Ako rozdrvíte všetky záväzky v jednom?
Ako rozdrvíte všetky záväzky v jednom?
V Git Squash je technika, ktorá vám umožňuje vykonať sériu zmien pri záväzkoch a potom ich spojiť do jedného potvrdenia. Vysvetlíme si na príklade, pr...