C Programovanie

Skráťte súbor Linux v C Lang
Ako je zrejmé z názvu „truncate“, znamená to odstránenie, vyčistenie alebo zmenšenie veľkosti. Existuje mnoho spôsobov, ako skrátiť súbor, keď pracuje...
Ako používať systémové volanie Fsync v C
Fsync sa používa na koordináciu základného stavu súboru s akýmkoľvek úložným zariadením. Systémové volanie fsync () prechádza („vyprázdňuje“) všetok z...
Ako používať systémové volanie hlasovania v C
Funkcia poll () umožňuje programom multiplexovať vstup a výstup prostredníctvom série deskriptorov súborov. Inými slovami, systémové volanie poll () j...
Ako sa používa Select System Call In C
Systémové volanie select () umožňuje systému sledovať niekoľko deskriptorov súborov. Takže vybrané systémové volanie čaká, kým sa niektorý z deskripto...
Ako používať systémové volanie Lseek v C
Hovor systému Lseek sa použil na načítanie niektorých špecifických znakov alebo údajov zo súboru alebo na napísanie určitého obsahu na konkrétnom mies...
Ako sa používa systémový hovor systému Write In C
Systémové volanie slúži ako primárna brána medzi programami a jadrom operačného systému Linux. Aj keď by ste takmer určite potrebovali mať systémové v...
Ako používať funkciu ATEXIT v jazyku C.
Ak vo svojom operačnom systéme Linux vykonávate proces a chcete normálne ukončenie procesu, musíte vo svojom kóde použiť funkciu atexit. Funkcia atexi...
Kódovanie vidličkou a exec príkladom v c
Názov nášho článku obsahuje dve rôzne funkcie jazyka C, ktoré sa vyskytujú pri spustení ľubovoľného programu v našom systéme. V C je bohužiaľ nulová m...
Ako používať volanie otvoreného systému v C
Systémové volania sa používajú v distribúciách Linuxu, aby poskytli bránu v rámci operačného systému Linux a programov. Operačný systém Linux používa ...