Výkon

Ako používať Sysbench na testovanie výkonu systému Linux?
Sysbench je open-source a viacúčelový testovací nástroj, ktorý vyhodnocuje testy parametrových vlastností pre výkon procesora, pamäte, I / O a databáz...
Najlepšie nástroje na monitorovanie systému pre Ubuntu
Nezáleží na tom, či ste správcom systému alebo bežným používateľom, pretože je veľmi dôležité zaistiť bezproblémový chod počítačovej infraštruktúry a ...
Čo je to výmena pamäte v systéme Linux?
Pre každý operačný systém je k dispozícii vyhradené množstvo pamäte RAM, ktoré umožňuje spracovanie programu. Množstvo tejto pamäte RAM je však obmedz...
Ako vyčistiť cache v systéme Linux
Na urýchlenie operácií IO sa používa medzipamäť systému súborov linux (Page Cache).  Za určitých okolností môže byť potrebné, aby správca alebo vývojá...
Čo je vm.min_free_kbytes a ako to vyladiť?
Čo je vm.min_free_kbytes sysctl laditeľné pre linuxové jadro a na akú hodnotu by mal byť nastavený?  V tomto článku sa budeme zaoberať týmto parametro...
Čistenie a zrýchlenie systému Linux
Dopyt po efektívnych a rýchlejších technológiách viedol v poslednej dobe k náhlemu nárastu Ubuntu, ktoré sa stalo jedným z najpopulárnejších Linuxovýc...
Aplikácie z príkazového riadku na vykonanie testu rýchlosti internetu v systéme Linux
Testy rýchlosti internetového pripojenia sú užitočné pri zisťovaní problémov so sieťovým pripojením, škrtenia ISP, škrtenia servera alebo iných problé...
6 užitočných aplikácií pre Linux na záťažové testy a testovanie výkonu procesora
Na meranie výkonu stolových počítačov a serverov sa často používajú testovacie metódy a záťažové testy. Tieto testy sú užitočné aj pri hľadaní problém...
Monitorujte I / O disku pomocou iotopu v systéme Linux
Na serveroch Linux máte spustených veľa procesov a každý z týchto procesov vykonáva niektoré I / O operácie. Tieto procesy teda spotrebúvajú šírku pás...