Java

Ako nainštalovať program Java v systéme Linux Mint 20
Java je najpopulárnejší programovací jazyk a veľa aplikácií vyžaduje na vykonávanie programov Java JRE (Java Runtime Environments). V systéme Linux Mi...
Java zapisovať do súboru
Aby sme dočasne alebo natrvalo uložili údaje na účely programovania, musíme ich zapísať do súboru. V Jave existuje veľa tried a metód na zápis údajov ...
Spracovanie výnimiek Java
Keď sa normálny tok vykonávania programu preruší kvôli akejkoľvek chybe, nazýva sa to výnimkou. Tento typ udalosti je možné vyriešiť pomocou pokus-úlo...
Java Abstract Class
Koncept abstrakcie spočíva v zvýraznení úlohy objektu namiesto zvýraznenia „toho, ako objekt plní úlohu“. Tento typ konceptu je možné v Jave implement...
Výukový program Java Enum
Java enum je špeciálny typ Java, ktorý sa definuje podľa triedy Java. Nazýva sa tiež typ Java výčtu. Je predstavený najskôr v Jave verzie 5, ktorá sa ...
Formát dátumu Java
Hodnota dátumu musí byť naformátovaná na rôzne programovacie účely. Jedným zo základných dôvodov na formátovanie dátumu je reprezentácia hodnoty dátum...
Vygenerujte náhodné číslo v Jave
Java obsahuje mnoho spôsobov, ako generovať náhodné čísla. Náhodné číslo môže byť int, long, float, double a Boolean. Matematika.náhodný triedy a Náho...
Ternárny operátor Java
Ako alternatívu príkazov „if-else“ a „if-else-if“ možno použiť ternárny operátor. Nazýva sa ternárny operátor, pretože na vykonanie akejkoľvek úlohy s...
Výukový program Java List
Zoznam je užitočný spôsob, ako uložiť usporiadané viac údajov ako pole v Jave. Má ale veľa funkcií, ktoré v poli neexistujú. Zoznam sa nazýva usporiad...